Циклдік-әдістемелік комиссиялар

Колледждің оқу-әдістемелік жұмысы Циклдік-әдістемелік комиссияларының іс-әрекеттері арқылы жүзеге асырылады. Колледжде ағымдағы оқу жылында екі ЦӘК құрылған, олар: «Жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндері»ЦӘК мен  «Жалпы кәсіптік және арнайы пәндері» ЦӘК. Циклдік- әдістемелік комиссиялар жұмыстарын бекітілген жылдық жоспарға сәйкес өткізеді.

Циклдік-әдістемелік комиссиялар

Колледждің оқу-әдістемелік жұмысы Циклдік-әдістемелік комиссияларының іс-әрекеттері арқылы жүзеге асырылады. Колледжде ағымдағы оқу жылында екі ЦӘК құрылған, олар: «Жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндері»ЦӘК мен  «Жалпы кәсіптік және арнайы пәндері» ЦӘК. Циклдік- әдістемелік комиссиялар жұмыстарын бекітілген жылдық жоспарға сәйкес өткізеді.

«Жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндерінің» ЦӘК

«Жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндерінің» циклдік - әдістемелік комиссиясы

 

«ЖББжӘЭП» ЦӘК  оқытушыларының сапалық құрамы

 

Оқытушының аты-жөні

Оқытатын пәні, лауазымы

Білімі, оқу орны

Санаты

Еңбекөтілі/  Пед. өтілі

1.     

Оспанова Айнагуль Оспановна

Физика, математика, директордың ТЖ жөніндегі орынбасары

Жоғары, Павлодар педагогикалық институты, «Физика және математика»  факультеті

Бірінші

33/33

жыл

2.     

Хасенова Слушаш Елеусизовна

Қоғамдық пәндері  оқытушысы,   директордың ОӘЖ жөніндегі орынбасары

1.Жоғары, Петропавл педагогикалық  институты «Тарих және педагогика» факультеті;

М.Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық колледжі,   «Қазақ  тілі мен қазақ әдебиеті» 

Жоғары

38/38

жыл

3.     

Омарова Меруерт Асхатовна

Информатика пәні оқытушысы, бағдарламашы

1.Жоғары, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті,«Ақпараттық жүйелер» факультеті;

2.Магистратура, Қазақ қаржы-экономикалық академиясы «Ақпараттық жүйелер»  факультеті;

Магистр

2 санат

10/2

жыл

4.     

Окен Данияр Нурланулы

Дене  тәрбиесінің оқытушысы

Жоғары, Шәкәрім атындағы Семеймемлекеттік Университеті,  «Дене тәрбиесі және  спорт» факультеті

с/ж

4/4

жыл

5.     

Кенжеханова Айдана Рыскалыевна

Тарих және қоғамдық пәндері оқытушысы 

Қазақ инновациялық  гуманитарлық-заң университеті, Семей қ. «Гуманитарлық» факультеті,  «География және тарих»

2 санат

1/1

жыл

6.      

Муратбекова Гульнара Айтбекқызы

Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы

1.Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университетінің Әуезов атындағы педагогикалық институты,  «Қазақ тілі мен әдебиеті» факультеті,

2.Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің магистратурасы

магистр

25/20

жыл

7.      

Әкіміш Мадина Ержақызы

Психология, өзін-өзі тану пәндерінің оқытушысы, психолог

Еуразиялық  гуманитарлық институты,  «Педагогика-психология» факультеті

 с/ж

-

8.      

Дубовик Наталья  Сергеевна

Ағылшын тілі пәні оқытушысы

Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университеті, «Аударма ісі» факультеті

с/ж

8ай/8ай

 

«Жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндері» ЦӘК-ң 2019-2020 оқу жылына арналған жұмыс жоспары

         

Бірыңғай әдістемелік мәселе: «Жеке тұлғаны бағыттап оқыту»

 

Мақсаты:

Теориялық білім мен біліктерін іс жүзінде қолдана білетін, әр түрлі жағдайларда жауапкершілік танытатын, өз қабілеттерін толық көрсете алатын, жаңа тәжірибелерді қабылдауға, өз бетінше жұмыс істеуге дайын, осы заманға сай білімді, мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру.

 

Міндеттері:

 • Колледжде жоғары деңгейде білім беруді қолдау;
 • Қалалық, облыстық, республикалық шараларда колледж жетістіктерін сай дәрежесінде көрсету;
 • Бәсекеге қабілетті білімді мамандарды даярлау үшін, оқу процесінде жаңа технологияларды қолдануды жетілдіру;
 • Пән мазмұнын білім алушының жоғары деңгейде игеруіне қолдау жасау;
 • Білім алушы білімін жүйелі жетілдіру мақсатында оқыту процесінде интерактивті әдістерді қолдану;
 • Оқу процесін білім алушы белсенділігімен қамтамасыз ету;
 • Білім алушылардың шығармашылық ізденістерін арттырып, өз бетінше жұмыс істеу дағдысын игеру.

 

«Жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндері» ЦӘК-ң отырыстарының жоспары

 

Мерзімі

№1 отырыстың тақырыбы

Жауаптылар

Тамыз

1.     «ЖББжӘЭП» ЦӘК-ң 2019-2020 оқу жылғы негізгі мақсаттары. Основные задачи ЦМК «ОО и ОПД» на уч.год

2.     ЦӘК-ң жоспарлары мен оқытушылардың жеке өзіндік жоспарларын қарастыру.  Рассмотрение  планов ЦМК, Планов индивидуальной работы преподавателей

3.     ОЖ, КТЖ қарастыру. Рассмотрение  РП, КТП дисциплин

4.     Кредиттік технологиясының негізгі талаптарын қарастыру.  Рассмотрение основных требований кредитной технологии.

ЦӘК төрайымы/

председатель ЦМК

 

№2 отырыстың тақырыбы

 

Қазан

1.     Жалпы білім беретін пәндер бойынша 1-ші курс студенттері арасында өткізілген кіріспе бақылаудың материалдары мен нәтижелерін  талқылау. Обсуждение материалов проведенного вводного контроля для студентов 1-х курсов  по общеобразовательным дисциплинам и его результатов.

2.     «ЖББжӘЭП» ЦӘК-ң онкүндігі жоспарын талқылау. Обсуждение плана проведения декады  ЦМК «ООиСЭД» .

3.     «Ашық есік күні» атты қалалық семинарға дайындалуы мен өткізуін  талқылау. О подготовке и проведении городского семинара «Дня открытых дверей» 

ЦӘК төрайымы, оқытушылар/ председатель ЦМК, преподаватели

 

 

 

 

 

№3 отырыстың тақырыбы

 

Желтоқсан   

1.     Бірінші жартыжылдық бойынша ЦӘК-ң оқу-әдістемелік жұмысын талдау. Анализ учебно-методической работы ЦМК за первое полугодие

2.     Бірінші семестр бойынша  емтихандық билеттер мен сараланған сынақтардың сұрақтарын талқылау. Рассмотрение вопросов экзаменационных билетов и дифзачетов по итогам 1 семестра.

3.     Оқытушылардың дайындаған Әдістемелік әзірлемелер мен ОӘК қарастыру. Рассмотрение методических разработок, УМК преподавателей за истекший период.

4.     «Жалпы білім беретін пәндері  сабақтарында интерактивтик технологияларын  қолдану» оқытушылардың баяндамаларын талқылау. Обсуждение докладов преподавателей  «Применение на уроках общеобразовательных дисциплин интерактивных технологий»

ЦӘК төрайымы, оқытушылар/  председатель ЦМК, преподаватели

 

 

 

 

 

№4 отырыстың тақырыбы

 

Ақпан 

1.     «Менің мамандығым - менің мақтанышым»  атты байқауды өткізу жоспарын талқылау. Рассмотрение и обсуждение плана проведения конкурса «Моя профессия – моя гордость»

2.     «Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері» тақырыбында дөңгелек үстел өткізу.Проведение круглого стола «Методы современного обучения».

3.     Баяндамалар «Сабақтарда интернеттің мүмкіндігін қолдану». Доклады«Использование возможностей интернета на уроках»

4.     Оқытушылардың дайындаған Әдістемелік әзірлемелер мен ОӘК қарастыру. Рассмотрение методических разработок, УМК преподавателей за истекший период.

 

ЦӘК төрайымы, оқытушылар/ председатель ЦМК, преподаватели   

 

 

 

№5 отырыстың тақырыбы

 

Сәуір

1.     Қорытынды аттестацияға арналған емтихан, сараланған сынақ  материалдарын талқылау. Рассмотрение вопросов итоговых экзаменов и дифференцированных зачетов

2.     2019-2020 оқу жылғы нәтижелері туралы. Об итогах учебно-методической работы за 2019-2020 учебный год.

3.     Келесі оқу жылғы ЦӘК-ң жоспарын қарастыру. Рассмотрение перспективного плана работы ЦМК на следующий учебный год.

4.     «Педагогикалық шеберхана» - тәжірибе алмасу. Обмен опытом «Педагогическая мастерская».

5.     Оқытушылардың дайындаған Силлабустар  мен ОӘК қарастыру. Рассмотрение силлабусов , УМК преподавателей за истекший период.

ЦӘК төрайымы, оқытушылар/ председатель ЦМК, преподаватели   

 

 

 

Жалпы кәсіптік және арнайы пәндерінің ЦӘК

Жалпы кәсіптік және арнайы  пәндерінің   циклдік - әдістемелік комиссиясының

2020-2021  оқу жылына арналған ақпараты

 

Бірыңғай әдістемелік мәселе:

«Білім беру үрдісінде кешенді ақпараттық-коммуникативтік және практикаға бағытталған  технологияларын қолдану арқылы мамандардың кәсіптік даярлауының сапасын арттыру»

 

2020-2021 оқу жылына арналған негізгі бағыттар, мақсаттар мен міндеттер

Мақсаттар:

 1. Оқу-әдістемелік тәсілдер арқылы, когнитивті және жан-жақты мәдениетті тұлғаны тәрбиелеу арқылы білікті мамандарды дайындау.
 2. Еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында колледждің педагог қызметкерлерінің педагогикалық және кәсіби біліктілігін арттыру.
 3. Оқыту барысын Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына (ҚР МЖББС), ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексіне, «Томирис» колледжінің бірыңғай әдістемелік жүйесіне сәйкес ұйымдастыру.

                   Міндеттер мен бағыттар:

 1. Жаңа ақпараттық және инновациялық оқыту мен студенттерді тәрбиелеу технологияларын зерделеу және енгізу.

Білім беру мазмұнын жетілдіру, жаңарту  және талдау.

 1. Әдістемелік жұмыстар бойынша колледждің алтын қорын құру мақсатында әдістемелік банкті оқытушылардың үздік оқу-әдістемелік материалдарымен толықтыру
 2. Оқу-тәрбие процесіне көптілділікті енгізу жұмыстарын жалғастыру.
 3. Сабақтарды заманауи инновациялық педагогикалық технологияларды көрсете отырып өткізу.
 4. Конференцияларға қатысу, ғылыми-әдістемелік басылымдарға мақалалар шығару арқылы цикл оқытушыларының ақпараттық-ізденіс, ақпараттық-баспа  жұмыстарын белсендендіру.
 5. Мекеменің алдыңғы қатарлы тәжірибелерін зерделеу, қорытындылау, тарату және оқу-әдістемелік жұмыстарын жетілдіру.
 6. Цикл оқытушыларының кәсіби өсуіне арналған семинарлар өткізу, аттестациядан өтетін және бастаушы оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету.
 7. Ағымдағы және қорытынды аттестация үшін емтихан мен сынақ материалдарын жасау және талдау.
 8. Біліктілікті арттыру жүйесін жетілдіру, оқытушылардың педагогтік шеберліктерін арттыру.

Жалпы  қәсіптік және арнайы пәндерінің  циклдік әдістемелік комиссиясының сапалық құрамы

Оқытушының аты-жөні

Оқытатын пәні, лауазымы

Туған жылы

Білімі, оқу орны

Санаты

Жалпы  еңбек өтілі

Пед. өтілі

Нурмагамбетова Жанат Амантаевна

Арнайы пәндер,  директордың  ОІ бойынша орынбасары

27.09.1962

Жоғары, Қарағанды мемлекеттік медициналық институты, «Педиатрия» факультеті

жоғары

34

34

 2

Ембергенова Айгуль Муайтбековна

Арнайы пәндер,  директордың ОТІ бойынша орынбасары, бөлім меңгерушісі

28.11.1965

1.Жоғары,  Қостанай  медициналық  училищесі , «Медициналық  бике», 1986 2.Қостанай  Әлеуметтік , 003, «Экология және табиғатты пайдалану»  факультеті

жоғары

32

28

Жакипбаева Гульнар Ергабыловна

 Арнайы  пәндері оқытушысы, бөлім меңгерушісі

25.02.1970

Жоғары,Қарағанды мемлекеттік медицина институты, 1993, «Педиатрия» факультеті

Бірінші

24

13

4

Каирбекова Дана Манарбековна

Арнайы  пәндері оқытушысы

10.01.1989

КГМУ 2008-2013ж бакалавр медицины

Екінші

5

5

5

Жарылкасын Айгерим Есболатқызы

Арнайы  пәндері оқытушысы

31.10.1992

Астана Медициналық  университеті,  «Медико-профилактикалық факультеті»

с/ж

-

-

6

Жуматова Гулжазира Сапаргалиевна

Арнайы  пәндері оқытушысы

03.08.1994

Кокшетауский медицинский колледж 2010-2014ж, КАРГУ биолог 2015-2019ж

-

-

-

Султанкулова  Карина Салимовна

Арнайы  пәндері оқытушысы

23.02.1994

КГМУ 2012-2019ж терапевт, ЕНУ магистратура «Биотехнология и генетика»

-

-

-

Кошаева Перизат Курмангалиевна

Арнайы  пәндері оқытушысы, мейірбике

4.07.1981

1.Аркалық  медициналық  училище  «Емдеу ісі», 2001

2.Аркалық мемлекеттік  педагогикалық институты,  «Биология»  факультеті, 2014 

Екінші

8

3